Säkerhet

Hässleholms cykelklubb arbetar aktivt med att förbereda sig för att en olycka kan inträffa under Snapphaneturen. Främst rör det sig om följande:

  • Sjukvårdspersonal finns under tävlingen vid tävlingscentrum redo att hjälpa till.
  • Säkerhetsvakter är utplacerade på strategiska punkter längs bansträckningen som kan rapportera till sjukvårdspersonal eller tävlingsledningen om någon cyklist behöver hjälp.
  • Det finns personer med tillgång till bil och god kännedom om bansträckningen som kan köra ut och hämta cyklister. Skulle det behövas kan sjukvårdspersonal även köras ut för att hjälpa en cyklist på plats.
  • Räddningstjänst och ambulans är i förväg informerade om tävlingen och får tillgång till kartor för att så snabbt och enkelt som möjligt hitta ut till en eventuell olycksplats.

Hur väl man än förbereder sig så finns det alltid en risk med att cykla en mountainbiketävling. Gör man sig illa längs en sträcka mitt i skogen kan det dessutom ta lång tid innan sjukvårdspersonal får kännedom om vad som hänt och sedan ännu längre tid innan man hunnit ta sig ut till olycksplatsen. Detta är något som alla måste känna till och vara förberedda på när man anmäler sig till tävlingen. För minderåriga är det målsmans ansvar att godkänna att barn medverkar i tävlingen.