Parkering

  • Parkering sker på ängen efter Hovdala Slott.
  • Enbart godkända fordon vid/på TC för allas säkerhet.

parkering