Parkering

  • Parkering sker på ängen efter Hovdala Slott.  Följ skyltning  ”P Snapphaneturen”.