Kartor & Data

Interaktiva kartor

60 km

40 km består av loop 1 & 2 på 60 km banan.

15 km

 

Förslag på runda för att följa cyklister som cyklar 60 & 40 km, till fots (ca. 5km)

 

Äldre bansträckningar:

Bana mellan 2019-2022: 60 km

Bana mellan 2015-2019: 60 km

Bana fram till 2014: 35 km