Kartor & Data

Bana från och med 2015: 60 km

Total distans: 57721 m
Max höjd: 126 m
Min höjd: 46 m
Höjdstigning: 1305 m
Höjdförlust: -1293 m
Ladda ner

 

Bana fram till 2014: 35 km

Total distans: 77120 m
Max höjd: 128 m
Min höjd: 48 m
Höjdstigning: 1173 m
Höjdförlust: -1163 m
Ladda ner